Uw individuele kostenafrekening

afrekening%2001%20%281200x800%29

Het beheer van de gemeenschappelijke delen van uw gebouw brengt kosten met zich mee zoals brandverzekering, onderhoud lift, enz. Deze kosten worden verdeeld onder de eigenaars. 

Jaarlijks krijgt u van ons uw individuele kostenafrekening. Zo heeft u een duidelijk overzicht van uw aandeel in deze gemeenschappelijke kosten.

afrekening%2002%20%281200x960%29

Gedetailleerde kosten

Per kavel gegroepeerd

Eigenaars met meerdere kavels zullen op hun afrekening de kosten gegroepeerd per kavel terugvinden. Zo heeft u een gedetailleerd beeld van de kostenlast per kavel.

De eerste kolommen verduidelijken waarvoor de kosten gemaakt zijn en vermelden eveneens de totale kost incl. btw over de afrekingsperiode.

De volgende kolom bevat de verdeelsleutel. Zo weet u hoe we deze kost over de verschillende eigenaars verdelen. Deze sleutel kan u ook terugvinden in de basisakte. Soms wordt er ook een verdeelsleutel gebruikt die gebaseerd is op metingen van bijvoorbeeld waterverbruik.

In de laatste kolommen kan u uw aandeel in de kosten en de aangerekende btw terugvinden.

afrekening%2003%20%281200x200%29

Overzicht van alle kosten in het voorbije boekjaar

Als eerste vindt u hier het totaal van de u aangerekende kosten in het desbetreffende boekjaar.

Het "Eindsaldo van uw vorige afrekening” geeft het bedrag weer van u vorige afrekening. Indien u vorig jaar een tegoed had dan staat hier een negatief bedrag. Diende u bij vorige afrekening bij te betalen, dan staat hier een positief bedrag.

De laatste twee regels geven het bedrag dat u in het boekjaar diende te storten voor reservekapitaal en waarborgfonds.

afrekening%2004%20%281200x320%29

Overzicht van de uitgevoerde betalingen

In dit overzicht staan alle betalingen die u in het boekjaar uitvoerde aan de vereniging van mede-eigenaars. Eveneens vermeld zijn de bedragen die u van de vme in het boekjaar ontving. 

afrekening%2005%20%281200x200%29

Uw eindsaldo

En privatief aangerekende kosten

Door van het totaal van de kosten, het totaal van de betalingen af te trekken, bekomen we het eindsaldo van uw afrekening. Dit bedrag dient u na goedkeuring van de algemene vergadering bij te betalen of krijgt u van ons terug.

Bij de gedetailleerde kosten is het mogelijk dat er regels zijn zonder verdeelsleutel (met vermelding 0/0). Dit zijn kosten die privatief aan een eigenaar worden aangerekend. Deze kan u in detail terugvinden onder het eindsaldo.

afrekening%2006%20%281200x200%29

Overzicht reservekapitaal en waarborgfonds

Als laatste onderdeel van uw afrekening vindt u onderaan het overicht van uw individueel opgebouwd reservekapitaal en uw aandeel in het waarborgfonds.

image

WAT IS HET

WAARBORGFONDS

Het waarborgfonds, soms ook permanent werkkapitaal genoemd, dient om cash flow problemen te voorkomen.

Lees meer
image

WANNEER RECHTSGELDIG SAMENGESTELD?

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen indien aan het begin van de vergadering aan 2 voorwaarden voldaan is.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is België

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2024  -  123beheer

privacybeleid      cookies