Verlenging van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

De ministerraad van 26 februari 2021 keurde op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars tot en met 30 juni 2021.

Het ontwerp heeft tot doel om de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen. Om de verspreiding van het virus in te dammen, moeten fysieke contacten en ontmoetingen van mensen worden vermeden wanneer ze niet absoluut noodzakelijk zijn. Er wordt dus voorgesteld om de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars te verlengen tot 30 juni 2021 om deze doelstelling te behalen.

Ter herinnering, het digitaal vergaderen werd reeds structureel verankerd via de wet van 20 december 2020. De beslissing vandaag betreft een verlenging van volgende twee maatregelen :

  • De eerste maatregel voorziet in een mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering tot 30 juni 2021, tenzij minstens 1/5e van de mede-eigenaars alsnog een algemene vergadering wil houden (dan is de syndicus verplicht deze te organiseren).

  • De tweede maatregel beoogt de schriftelijke algemene vergadering in de praktijk meer werkbaar te maken door een versoepeling van de unanimiteitsvereiste. Tot en met 30 juni 2021 zal men schriftelijk een beslissing kunnen nemen met het normale quorum en de meerderheden zoals voorzien in art. 577-7 BW.

BRON - news.belgium - news.belgium.be

image

CORONA - JUSTITIE

WETGEVING

Op 24 december 2020 is de zogenaamde Wet Corona – Justitie gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betekend eindelijk duidelijkheid rond het organiseren van algemene vergaderingen in tijden van corona.

Lees meer
image

WANNEER RECHTSGELDIG SAMENGESTELD?

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen indien aan het begin van de vergadering aan 2 voorwaarden voldaan is.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is België

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2022  -  123beheer

privacybeleid      cookies