Wat zijn de voornaamste taken van een syndicus?

De bevoegdheden van de syndicus zijn strikt omschreven in de de Wet op de Mede-eigendom. Zo heeft de syndicus tot opdracht:

  • De algemene vergadering bijeen te roepen op de door het reglement van mede-eigendom vastgestelde dagen of telkens wanneer er in het belang van de mede-eigendom dringend een beslissing moet worden genomen.

  • De beslissingen van de algemene vergadering notuleren en deze uitvoeren of laten uitvoeren.

  • Alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen.

  • Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheren en het invorderen van achterstallige betalingen.

  • De vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.

  • Op verzoek van een Notaris tijdig de gevraagde inlichtingen verschaffen zoals achterstallen, lopende procedures, toestand van het reservekapitaal, ...

  • Aan elke persoon die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de algemene vergadering mede te delen om hem in staat te stellen zijn vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen vervolgens als zodanig aan de algemene vergadering worden medegedeeld en besproken.

Naast het wettelijk takenpakket van de syndicus kunnen deze uitgebreid worden met taken die bijvoorbeeld uitdrukkelijk in het reglement van mede-eigendom opgenomen zijn.

image

FYSIEK EN ONLINE GECOMBINEERD

HYBRIDE VERGADEREN

Dankzij een hybride vergadering kan elke eigenaar of stemhouder aan de vergadering deelnemen en stemmen, waar ze zich ook bevinden.

Lees meer
image

WANNEER RECHTSGELDIG SAMENGESTELD?

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen indien aan het begin van de vergadering aan 2 voorwaarden voldaan is.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is Belgiƫ

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2023  -  123beheer

privacybeleid      cookies