Inschrijving van de syndicus in de KBO

Sinds 1 april 2017 moet elke syndicus (natuurlijk persoon of vennootschap, professioneel of niet-professioneel) ingeschreven zijn in de KBO. Ook een voorlopige syndicus, aangesteld door de algemene vergadering of door een rechter, moet ingeschreven zijn.

Indien de hoofdvereniging bestaat uit twintig of meer kavels, voorziet het Burgerlijk Wetboek in de mogelijkheid tot oprichting van deelverenigingen met mogelijks elk een eigen syndicus. Zowel de syndicus van een hoofdvereniging, als de syndicus van een deelvereniging voor zover deze rechtspersoonlijkheid heeft, moet ingeschreven zijn in de KBO, zelfs indien deze syndicus dezelfde is als de syndicus van de hoofdvereniging.

De aanvraag tot inschrijving moet ten laatste gebeuren op de werkdag vóór de dag waarop de syndicus bij de mede-eigendom aan de slag gaat. Uitgezonderd wanneer de beslissing tot benoeming of aanstelling van de syndicus echter op minder dan acht werkdagen voor de aanvang is gemaakt, moet je de aanvraag binnen de acht werkdagen na de beslissing overmaken.

BRON - BIV - www.biv.be

image

MAG DE SYNDICUS KOSTEN AANREKENEN?

GDPR

Zowel op de syndicus als op de VME is de GDPR-wetgeving van toepassing.

Lees meer
image

WANNEER RECHTSGELDIG SAMENGESTELD?

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen indien aan het begin van de vergadering aan 2 voorwaarden voldaan is.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is België

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2023  -  123beheer

privacybeleid      cookies