Wat is het waarborgfonds?

Het waarborgfonds, soms ook permanent werkkapitaal genoemd, dient om cash flow problemen te voorkomen. Soms, meestal gedurende de eerste maanden van het jaar, dienen er meer of hogere facturen betaald te worden zoals het onderhoudscontract van de lift, verzekeringspolis, … De maandelijkse of kwartaal voorschotten door de eigenaars zijn dan niet voldoende om deze kosten te betalen. Hiervoor kan de syndicus een beroep doen op het waarborgfonds dat als buffer dienst doet.

De grootte van het waarborgfonds bedraagt meestal ongeveer één tiende van het jaarlijkse werkingsbudget en wordt eenmalig opgevraagd. Indien een eigenaar verkoopt, krijgt hij zijn deel in het waarborgfonds terugbetaald en wordt aan de nieuwe eigenaar gevraagd zijn deel te storten.

image

WAT IS HET

WERKKAPITAAL

Het werkkapitaal dient om de normale uitgaven mee te betalen. Maandelijks of per kwartaal worden voorschotten voor het werkkaptaal opgevraagd.

Lees meer
image

WAT IS HET

RESERVEKAPITAAL

Het reservekapitaal is het bedrag dat de eigenaars “gespaard” hebben en dat bestemd is voor uitzonderlijke uitgaven.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is België

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2024  -  123beheer

privacybeleid      cookies