Wanneer is een algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld?

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen indien aan het begin van de vergadering aan 2 voorwaarden voldaan is.

- meer dan de helft van de mede-eigenaars dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
- de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars dienen minstens 50 procent van de aandelen in de gemeenschap te vertegenwoordigen.

Indien aan deze twee voorwaarden niet is voldaan kan de vergadering toch nog rechtsgeldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars meer dan 75 procent van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Indien aan geen van de voorwaarden voldaan is, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van minsten vijftien dagen beraadslagen. Deze vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aandelen of aanwezige en vertegenwoordigde leden.

image

HOE KAN IK EEN PUNT TOEVOEGEN AAN DE AGENDA

ALGEMENE VERGADERING

U kan schriftelijk aan de syndicus vragen een punt te agenderen.

Lees meer
image

FYSIEK EN ONLINE GECOMBINEERD

HYBRIDE VERGADEREN

Dankzij een hybride vergadering kan elke eigenaar of stemhouder aan de vergadering deelnemen en stemmen, waar ze zich ook bevinden.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is Belgiƫ

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2024  -  123beheer

privacybeleid      cookies